Κέντρο Υγείας Αριδαίας

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

Τηλέφωνο: 23843 50000

Ιατρεία που λειτουργούν στο Κ.Υ. Αριδαίας: Περιφερειακά Ιατρεία:
 • Παθολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Οδοντιατρικό
 • Μικροβιολογικό
 • Ακτινολογικό
 • Χειρουργικό (1 φορά τη βδομάδα)
 • Γυναικολογικό (2 φορές το μήνα)
 • Διακοπής Καπνίσματος (1η Παρασκευή του μήνα)
 • α’ Βοήθειες
 • Προμάχων
 • Σωσάνδρας
 • Βορεινού
 • Αψάλου
 • Θεοδωρακίου
 • Αρχαγγέλου
 • Φούστανης
 • Λουρτρακίου
 • Εξαπλατάνου
 • Μεγαπλάτανου
 • Κωνσταντίας
Αριδαία 584 00 Μακεδονία Θράκη GR
Get directions