Πάρε μέρος στον μαγικό διαγωνισμό και κέρδισε ένα φανταστικό τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ σε όποιο ξενοδοχείο επιθυμείς.

όροι συμμετοχής

Το loutrapozar.gr διοργανώνει διαγωνισμό με έπαθλο 2 διανυκτερεύσεις στην επίσημη σελίδα του στο Facebook και στον Επαγγελματικό Λογαριασμό του Instagram.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών.

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 10/01/2017 έως Δευτέρα 01/02/2017 (στις 15:00 το απόγευμα).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους.

Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό εξαιρούνται οι ιδρυτές του loutrapozar.gr , οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την ηλεκτρονική κλήρωση.

3. Κανόνες συμμετοχής:

  • Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος μια φορά.
  • Έγκυρη συμμετοχή είναι αυτή που θα περιλαμβάνει δημοσίευση εκ μέρους του χρήστη φωτογραφίας του ή τοποθεσίας των Λουτρών Ποζαρ στο προσωπικό του προφίλ στα Κοινωνικά Δίκτυα Facebook ή Instagram.
  • Στη δημοσίευση θα πρέπει να αναγράφονται τα hashtags #loutrapozar #gr
  • Στη δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται επισήμανση της σελιδας loutrapozar.gr στο Facebook ή του λογαριασμού loutrapozar.gr στο Instagram.

4. Το loutrapozar.gr στα πλαίσια της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας έχει προγραμματίσει να διαθέσει τα ακόλουθα δώρα:

  • 2 διανυκτερεύσεις στο κατάλλυμα που θα επιλέξει ο νικητής και είναι καταχωρημένο στον κατάλογο loutrapozar.gr

5. Τα δώρα θα κληρωθούν ηλεκτρονικά.

6. Τα δώρα και ο ορισμός ημερομηνιών θα οριστούν έπειτα από συνεννόηση με την επιχείρηση.

7. Επικοινωνία:

  • Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Λογαριασμού του Κοινωνικού Δικτύου με το οποίο έλαβε μέρος ο διαγωνισμός. Επιπλέον, τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και την επίσημη σελίδα στο Facebook του loutrapozar.gr.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές ή κάποιος νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό, το αντίστοιχο δώρο θα δοθεί σε κάποιον από τους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά ανάδειξης των τελευταίων από την κλήρωση.

8. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.

9. Το loutrapozar.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον δικτυακό του τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό του ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση, κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων.

10. Οι παρόντες όροι, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στη στην επίσημη σελίδα του loutrapozar.gr .

11. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.