Το loutrapozar.gr διοργανώνει διαγωνισμό ενός διημέρου – 1 διανυκτέρευση,  προσφορά  του ξενοδοχείου «Γαία Καϊμακτσαλάν» στην επίσημη σελίδα του στο Facebook.

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό προσφορά του ξενοδοχείου Γαία Καϊμακτσαλάν

 

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 15/03/2017 έως Πέμπτη 30/03/2017 (στις 18:00 το απόγευμα).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους.

Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό εξαιρούνται οι ιδρυτές του loutrapozar.gr , οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την ηλεκτρονική κλήρωση.

 1. Το loutrapozar.gr στα πλαίσια της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας έχει προγραμματίσει να διαθέσει τα ακόλουθα δώρα:
 • 1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Γαία Καϊμακτσαλάν στα Λουτρά Πόζαρ.
 1. Τα δώρα θα κληρωθούν ηλεκτρονικά.
 2. Τα δώρα και ο ορισμός ημερομηνιών θα οριστούν έπειτα από συνεννόηση με την επιχείρηση συναρτήσει διαθεσιμότητας.
 3. Η διανυκτέρευση αφορά οποιαδήποτε ημέρα, εκτός τριημέρων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες (π.χ. 28η Οκτωβρίου) ή περιόδους εορτών, όπως των Χριστουγέννων ή Πάσχα.
 4. Επικοινωνία: Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Λογαριασμού του Κοινωνικού Δικτύου με το οποίο έλαβε μέρος ο διαγωνισμός. Επιπλέον, τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και την επίσημη σελίδα στο Facebook του loutrapozar.gr.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές ή κάποιος νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό, το αντίστοιχο δώρο θα δοθεί σε κάποιον από τους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά ανάδειξης των τελευταίων από την κλήρωση.

 1. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.
 2. 9. Το loutrapozar.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον δικτυακό του τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό του ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση, κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων.
 3. Οι παρόντες όροι, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στη φόρμα του διαγωνισμού στην επίσημη σελίδα Facebook του loutrapozar.gr .
 4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.